Kilka słów

Jak działamy

Biuro Rachunkowe Poznań i Kancelaria Prawno-Podatkowo

 

Istotą działania naszej Kancelarii jest kompleksowe podejście do Klienta tak, aby w jak najlepszy sposób zapewnić bieżącą obsługę rachunkową i kadrowo – płacową, oraz służyć pomocą w rozwiązywaniu problemów z zakresu doradztwa podatkowego, a także innych, które pojawiają się w życiu każdego przedsiębiorstwa.

Kancelaria Prawno – Podatkowa TIPLEX Spółka z o.o., mieszcząca się w lokalizacji Poznań Grunwald to zespół fachowców stale podnoszących swoje kwalifikacje. Dzięki temu zapewniamy wysoki poziom obsługi firm niezależnie od formy prawnej, liczby zatrudnionych osób czy wielkości przychodów.

Działamy nieprzerwanie od 1998 roku, spełniając stale rosnące oczekiwania i wymagania klientów. Stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne, które w połączeniu z naszym doświadczeniem przynoszą najlepsze efekty.

Przyświecająca nam kompleksowość usług powoduje, iż przybraliśmy nowoczesną formułę tradycyjnego biura rachunkowego.

Jesteśmy dla Państwa doradcą i partnerem, któremu można zaufać.

Nasi pracownicy  posługują się językiem polskim, angielskim i rosyjskim, co umożliwia nam bezproblemową obsługę obcokrajowców i firm z zagranicy (w tym między innymi z Rosji, Ukrainy, Litwy, Białorusi i Łotwy).

Outsourcing usług księgowych i kadrowo płacowych – co zyskujesz?

 • Core Business – możliwość skoncentrowania się na podstawowym kierunku działalności firmy, odciążenie kadry kierowniczej od zarządzania działem księgowości oraz kadr i płac, dzięki czemu może ona skoncentrować swoją uwagę na działaniach strategicznych
 • Obniżenie kosztów poprzez ograniczenie inwestycji w pracowników, technologie, powierzchnię biurową, nieponoszenie kosztów związanych z wypłacaniem świadczeń socjalnych, uniknięcie wydatków na wdrożenie i utrzymanie kosztownego systemu informatycznego. Outsourcing księgowości może doprowadzić do redukcji kosztów nawet o 50%
 • Wyższy poziom usług osiągany dzięki doświadczeniu i wysokiej specjalizacji w poszczególnych dziedzinach: rachunkowości, prawie podatkowym, prawie pracy. Nie będziesz musiał stawać się specjalistą w każdej z tych dziedzin – pozostaw to nam!
 • Zmniejszenie ryzyka błędów księgowych gwarantowane wysoką polisą OC
 • Rygorystyczne przestrzeganie polityki prywatności i poufności
 • Dostęp do szybkiej i rzetelnej informacji udzielanej przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, stale pogłębiającą swoją wiedzę poprzez udział w licznych szkoleniach.

ETAP 1

WDROŻENIE USŁUGI

 1. etap ten jest czynnością jednorazową, zaczyna się on w momencie podpisania przez Państwa umowy
 2. głównym celem jest zapoznanie się ze specyfiką Państwa firmy i określenie zasad współpracy pomiędzy Państwem a Biurem księgowo – rachunkowym TIPLEX
 3. zasady współpracy:
  1. wyznaczenie osób odpowiedzialnych za bieżącą obsługę,
  2. przekazanie posiadanej przez Państwa dokumentacji księgowej oraz kadrowej,
  3. uzgodnienie form kontaktu
  4. ustalenie harmonogramu przekazywania dokumentów źródłowych.
  5. ustalenie osób po Państwa stronie, które mają mieć dostęp do informacji kadrowo-płacowej.

ETAP 2

BIEŻĄCA OBSŁUGA

 1. prowadzenie księgi przychodów i rozchodów/ksiąg rachunkowych w cyklu miesięcznym zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, przepisami podatkowymi i innymi obowiązującymi regulacjami prawnymi
 2. podstawą do bieżącej obsługi księgowej będą dostarczane przez Państwa dokumenty źródłowe, w efekcie czego powstaną obligatoryjne sprawozdania i deklaracje dla US i GUS
 3. realizacja usługi księgowej dokonywana będzie przy użyciu oprogramowania SYMFONIA FK, BUCHALTER Graft Soft
 4. administracja płacami obejmuje miesięczne naliczanie wynagrodzeń pracowników, sporządzanie zgłoszeń oraz deklaracji do ZUS, ustalanie składek ZUS oraz kwot na podatek od osób fizycznych
 5. administracja kadrami obejmuje prowadzenie akt osobowych pracowników oraz prowadzenie pozostałej dokumentacji kadrowej
 6. realizacja usługi kadrowo-płacowej dokonywana będzie przy użyciu
 7. oprogramowania SYMFONIA Kadry i Płace oraz Płatnik

ETAP 3

PRACE ROCZNE

 1. etap finalny będący podsumowaniem bieżącej obsługi księgowej oraz kadrowo płacowej za dany rok obrachunkowy
 2. przygotowanie informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych
 3. złożenie rocznych deklaracji do US i ZUS
 4. aktualizacja limitów urlopowych oraz lista aktualności badań okresowych oraz szkoleń BHP