Usługi

Bogata oferta biura rachunkowego Poznań TIPLEX  wynika z troski o klienta. Nasze umiejętności, wiedza i doświadczenie pozwala nam na świadczenie takich usług jak prowadzenie:

 1. prowadzenie księgowości dla spółek – księgi handlowe
 2. księgowość na książce przychodów i rozchodów
 3. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 4. karta podatkowa
 5. doradztwo gospodarcze
 6. doradztwo podatkowe
 7. kadry i płace, ZUS;
 8. Inne usługi: rejestracja firm KRS, zwrot VAT za materiały budowlane, wnioski VZM-1, Pit-36, Pit-36L, Pit-37, Pit-28.
 9. sporządzanie wniosków unijnych
 10. sporządzanie analiz finansowych
 11. sporządzanie sprawozdawczości GUS sporządzanie sprawozdań finansowych

Szczegółowa lista oferowanych usług księgowych


Doradztwo podatkowe

 • Przygotowywanie wniosków o rewizję nadzwyczajną
 • Reprezentowanie w postępowaniu
 • Przygotowywanie odwołań, zażaleń i skarg sądowych
 • Obsługa kontroli skarbowych
 • Obsługa kontroli podatkowych
 • Scenariusze rozwiązań podatkowych
 • Optymalizacja podatkowa
 • Projekcja podatkowa przygotowywanych kontraktów
 • Przygotowywanie dokumentacji podatkowej
 • Sporządzanie opinii podatkowych
 • Sporządzanie deklaracji, informacji oraz zeznań podatkowych
 • Nadzór podatkowy
 • Audyt podatkowy

Księgowość

 • Przygotowywanie instrukcji (procedur) wewnętrznych
 • Projektowanie systemu rachunkowości
 • Przygotowywanie polityki rachunkowości
 • Tworzenie planów kont
 • Doradztwo księgowe
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Przygotowywanie dokumentacji zamknięcia roku
 • Audyt systemu rachunkowości
 • Sporządzanie dokumentacji statystycznej
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Sporządzania sprawozdań łącznych i skonsolidowanych
 • Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych
 • Nadzór księgowy
 • Sporządzanie dokumentów księgowych
 • Przygotowywanie płatności w imieniu klienta
 • Prowadzenie księgowości on-line
 • Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
 • Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie rejestrów VAT nierezydentów
 • Prowadzenie rejestrów i ewidencji
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Consulting

 • Sporządzanie analiz finansowych
 • Doradztwo w zakresie przekształceń formy własności firm
 • Pomoc i doradztwo przy zakładaniu spółek
 • Doradztwo w zakresie weryfikacji biznes planów
 • Rejestracja firmy w urzędach i rejestrach

Controlling

 • Zarządzanie rozrachunkami
 • Interpretacja wskaźników finansowych
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Sporządzania raportów księgowości zarządczej

Zarządzanie

 • Doradztwo w zakresie systemów jakości
 • Doradztwo handlowe
 • Zarządzanie projektami
 • Fuzje i konsolidacje
 • Doradztwo organizacyjne
 • Doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem

Kadry i Płace

 • Optymalizacja metod zatrudnienia i wynagradzania pracowników
 • Audyt personalny
 • Sporządzanie deklaracji PFRON
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • Sporządzanie korekt rozliczeniowych do ZUS
 • Sporządzanie korekt dokumentów zgłoszeniowych do ZUS
 • Doradztwo w zakresie kadr i płac
 • Audyt dokumentacji kadrowo-płacowej
 • Sporządzania rozliczeń rocznych PIT
 • Obsługa kontroli ZUS
 • Opracowywanie układów zbiorowych pracy
 • Opracowywanie regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Opracowywanie regulaminów pracy
 • Opracowywanie regulaminów wynagrodzeń
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Prowadzenie rozliczeń z ZUS
 • Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS
 • Przygotowywanie dokumentów płacowych i kadrowych

Zapraszamy do naszego biura rachunkowego w Poznaniu, Grunwald ul. Marcelińska 92