co możemy dla ciebie zrobić?

Usługi

Bogata oferta kancelarii prawno-podatkowej Tiplex wynika z troski o klienta.

Kancelaria prawno-podatkowa poznań

Nasze umiejętności, wiedza i doświadczenie pozwala nam na świadczenie kompleksowych usług

W Tiplex zapewniamy szeroki zakres usług księgowych i doradczych dla firm krajowych i zagranicznych, w tym z Europy Wschodniej.

Nasza oferta obejmuje prowadzenie księgowości dla spółek, KPiR, obsługę kadrowo-płacową, doradztwo gospodarcze, a także specjalistyczne usługi dla obcokrajowców działających w Polsce.

Oferujemy również pomoc w zakładaniu firm, reprezentację przed urzędami, sporządzanie sprawozdań finansowych i wniosków unijnych. Nasze kompleksowe podejście zapewnia optymalizację działalności i wsparcie w rozwoju Twojej firmy.

 • dla spółek – księgi handlowe
 • na książce przychodów i rozchodów (KPiR)
 • dla firm zagranicznych w tym między innymi z Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy)
 • dla obcokrajowców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce
 • Karta Podatkowa
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Kadry i Płace, ZUS
 • Doradztwo Gospodarcze
 • Sporządzanie sprawozdawczości GUS sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Pomoc w rejestracji firm w KRS
 • Zwrot VAT za materiały budowlane,
 • Wnioski VZM-1,
 • Pit-36, Pit-36L, Pit-37, Pit-28.
 • Pomoc w zakładaniu i rejestracji firm również zza wschodniej granicy Polski (Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina)
 • Reprezentacja przed organami i urzędami podatkowymi dla obcokrajowców i firm z w tym między innymi z Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy
 • Sporządzanie analiz finansowych
 • Sporządzanie wniosków unijnych

Porozmawiajmy

Zapraszamy na kawę, abyśmy mogli porozmawiać o naszej współpracy.

Skontaktuj się z nami

Szczegółowa lista oferowanych usług księgowych:

Usługi podatkowe

Doradztwo gospodarcze

W Tiplex oferujemy wszechstronną obsługę biznesową, koncentrując się na strategicznym doradztwie dla rozwoju Twojej firmy. Nasze usługi obejmują analizę finansową, kontrolę wewnętrzną, optymalizację procesów biznesowych oraz reprezentowanie firmy w negocjacjach handlowych i postępowaniach arbitrażowych. Oferujemy również przygotowanie dokumentacji strategicznej, opracowywanie opinii biznesowych, wsparcie w audytach wewnętrznych i nadzorze operacyjnym. Nasz zespół specjalistów zapewnia również pomoc w formułowaniu strategii rozwoju, analizie rynku oraz w sporządzaniu odwołań i skarg w procesach sądowych, gwarantując kompleksowe doradztwo biznesowe dla Twojej firmy.

 • Obsługa kontroli skarbowych
 • Obsługa kontroli podatkowych
 • Scenariusze rozwiązań podatkowych
 • Optymalizacja podatkowa
 • Reprezentowanie w postępowaniu
 • Przygotowywanie dokumentacji podatkowej
 • Sporządzanie opinii podatkowych
 • Sporządzanie deklaracji, informacji oraz zeznań podatkowych
 • Nadzór podatkowy
 • Audyt podatkowy
 • Projekcja podatkowa przygotowywanych kontraktów
 • Przygotowywanie wniosków o rewizję nadzwyczajną
 • Przygotowywanie odwołań, zażaleń i skarg sądowych

Usługi księgowe

Księgowość

Zajmujemy się kompleksową obsługą  księgową, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, ryczałtu i rejestrów VAT.

Nasze doradztwo księgowe obejmuje projektowanie schematów rachunkowości, sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych. Zapewniamy również nadzór księgowy, audyt, oraz pomoc w przygotowaniu dokumentacji końcoworocznej i wewnętrznych procedur, gwarantując wszechstronne wsparcie dla finansów Twojej firmy.

 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
 • Prowadzenie rejestrów i ewidencji
 • Doradztwo księgowe
 • Tworzenie planów kont
 • Przygotowywanie polityki rachunkowości
 • Projektowanie systemu rachunkowości
 • Sporządzanie dokumentacji statystycznej
 • Nadzór księgowy
 • Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych
 • Sporządzania sprawozdań łącznych i skonsolidowanych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
 • Prowadzenie rejestrów VAT nierezydentów
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Przygotowywanie dokumentacji zamknięcia roku
 • Przygotowywanie instrukcji (procedur) wewnętrznych
 • Sporządzanie dokumentów księgowych
 • Audyt systemu rachunkowości

Doradztwo biznesowe Poznań

Doradztwo

Zapewniamy szeroki wachlarz usług doradczych, w tym sporządzanie analiz finansowych, doradztwo przy przekształceniach własnościowych firm, wsparcie w zakładaniu spółek oraz weryfikację biznes planów. Oferujemy również pomoc w rejestracji firmy w odpowiednich urzędach i rejestrach, zapewniając kompleksowe wsparcie na każdym etapie rozwoju Twojego biznesu.

 • Sporządzanie analiz finansowych
 • Doradztwo w zakresie przekształceń formy własności firm
 • Pomoc i doradztwo przy zakładaniu spółek
 • Doradztwo w zakresie weryfikacji biznes planów

Usługi księgowe Poznań

Controlling finansowy

W Tiplex oferujemy zarządzanie rozrachunkami, interpretację wskaźników finansowych, analizę sprawozdań finansowych oraz sporządzanie raportów księgowości zarządczej. Nasze usługi zapewniają dogłębne zrozumienie finansów firmy, umożliwiając optymalizację decyzji zarządczych.

 • Zarządzanie rozrachunkami
 • Interpretacja wskaźników finansowych
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Sporządzania raportów księgowości zarządczej

Usługi podatkowe Poznań

Zarządzanie

Świadczymy doradztwo w zakresie systemów jakości, oferujemy wsparcie handlowe, zarządzamy projektami, pomagamy w procesach fuzji i konsolidacji, oraz dostarczamy doradztwo organizacyjne i zarządcze. Nasze usługi są skierowane na optymalizację i rozwój Twojego przedsiębiorstwa, zapewniając skuteczne strategie zarządzania na każdym poziomie organizacji.

 • Doradztwo w zakresie systemów jakości
 • Doradztwo handlowe
 • Zarządzanie projektami
 • Fuzje i konsolidacje
 • Doradztwo organizacyjne
 • Doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem

Usługi kadrowe Poznań

Kadry i płace

W Tiplex zapewniamy kompleksową pomoc w obszarze kadr i płac, obejmującą przygotowanie dokumentacji płacowej i kadrowej, opracowywanie regulaminów wynagrodzeń oraz układów zbiorowych pracy. Specjalizujemy się również w rozliczeniach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzaniu deklaracji zgłoszeniowych do ZUS, a także w prowadzeniu audytu personalnego i dokumentacji kadrowo-płacowej.

Nasze usługi skierowane są na dobór właściwych metod zatrudnienia i wynagradzania, zapewniając naszym Klientom spójność działań z aktualnymi przepisami prawa oraz efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi.

 • Doradztwo w zakresie kadr i płac
 • Przygotowywanie dokumentów płacowych i kadrowych
 • Opracowywanie regulaminów wynagrodzeń
 • Opracowywanie układów zbiorowych pracy
 • Opracowywanie regulaminów pracy
 • Opracowywanie regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS
 • Sporządzanie korekt dokumentów zgłoszeniowych do ZUS
 • Obsługa kontroli ZUS
 • Sporządzania rozliczeń rocznych PIT
 • Prowadzenie rozliczeń z ZUS
 • Optymalizacja metod zatrudnienia i wynagradzania pracowników
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS
 • Audyt personalny
 • Audyt dokumentacji kadrowo-płacowej
 • Sporządzanie korekt rozliczeniowych do ZUS
 • Sporządzanie deklaracji PFRON
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych

Skorzystaj z

naszego doświadczenia

Porozmawiajmy o tym, jak możemy wspierać Twój biznes!


  Scroll to Top